An error has occurred

Historie | UGHV

Historie

De huidige Ulftse Gecombineerde Handbal Vereniging werd op 3 februari 1955 onder de naam R.K. Dames Handbalvereniging Ulftse Girls opgericht. Laatstgenoemde naam is verklaarbaar uit het feit dat het damessportvereniging betrof en omdat het initiatief tot de oprichting werd genomen door het toenmalig bestuur van de voetbalvereniging Ulftse Boys.

Ulftse Girls was binnen de Gemeente Gendringen een van de eerste verenigingen, waar meisjes sport in competitieverband konden beoefenen. Dit gebeurde binnen de Kring Oost Gelderland van de Nederlandse Katholieke Sportbond. In 1957 ging de Kring Oost Gelderland van de N.K.S. afdeling Handbal een fusie aan met het Nederlands Handbal Verbond. Veel buurtverenigingen konden (of wilden) niet aan de verplichtingen van het N.H.V. voldoen en besloten tot opheffing. Vijf van de tien verenigin­gen gingen niet over. De problemen lagen vooral in het financiële vlak en ook de reglementering was veel strakker dan bij de N.K.S.. Ulftse Girls heeft samen met enkele andere vereni­gingen over deze problemen diverse gesprekken met het bestuur van de Afdeling Gelderland van het N.H.V. gevoerd. Deze be­sprekingen hebben ertoe geleid dat voor de financiële verplichtingen een termijn van drie jaar werd afgesproken. De dames van Ulftse Girls, onder leiding van Johan Michelus voelden zich spoedig thuis in de nieuwe, veel strakkere gelei­de omgeving. Ze bereikten zowel op het veld als in de zaal de 2de districtsklasse, toch wel vergelijkbaar met de huidige regioklasse.

Historie
Het winnende team:

Staand v.l.n.r.: Johan Michelus, Ans te Pas, Riek Wubbels, Ans Peters, Stien van Aalst en Lenie Geven

Zittend v.l.n.r.: Riet Loefols, Magriet te Pas, Thea Abbink, Riet Kaalberg, Gerda Lukassen en Thea Frazer.

Voor het veldhandbalcompetitie heeft de vereniging nooit over een eigen speelveld, laat staan accommodatie beschikt. Zestien jaar lang heeft men op diverse voetbalvelden binnen de gemeen­te onderdak gevonden. Ulftse Boys, SDOUC, Gendringen, Etten en Varsselder. Wel heeft de vereniging in de zestiger jaren een paar jaar de beschikking gehad over een noodveld aan de Singel te Ulft. (De plaats waar nu de Mariaschool is gevestigd.) Van dit terrein kon het eerste dames- en herenteam gebruik gaan maken. Door zelfwerkzaamheid, voornamelijk van enkele bestuursleden werd een eenvoudige kleedgelegenheid gebouwd.

In 1972 werd door de gemeente naast de sporthal een verhard terrein aangelegd. Van dit terrein wordt de laatste jaren, in verband met het feit dat de belangstelling voor het veldhandbal sterk terugloopt geen gebruik meer van gemaakt.

Vrijwel vanaf het eerste begin, dat in de Afdeling Gelderland van N.H.V. zaalhandbal wordt gespeeld heeft UGHV daaraan meegedaan. In 1959 heeft UGHV haar eerste competitiewedstrijden gespeeld in de (koude en sobere) markthal te Doetinchem.

In 1963 werd de naam Ulftse Girls gewijzigd in Ulftse Gecombineerde Handbal Vereniging. Deze naamsverandering was noodzake­lijk, omdat diverse heren zich bij de vereniging aansloten.

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van UGHV is ongetwijfeld de totstandkoming van de sporthal in de Gemeente Gendringen, in augustus 1968. Het ledental steeg. Was Ulftse Girls in 1955 met 18 dames gestart, niet lang na de ingebruik­name van de sporthal kon met 18 teams aan de zaalhandbalcompetitie worden deelgenomen.

Zeker niet onvermeld mag blijven de vele internationale contacten, welke UGHV inde loop der jaren heeft gehad. Vooral Duitse verenigingen, maar ook met Kamnik in huidige Slovenië.

In 1985 werd Nico Beekman, die als pupil zijn handballoopbaan bij UGHV begon, tot handballer van het jaar gekozen. Hij kwam als speler van UGHV, in de derde divisie spelend in het Nederlands team. Waarschijnlijk is dit in de geschiedenis van het NHV nog niet eerder voorgekomen.

Financieel heeft UGHV zich in de loop van de jaren redelijk kunnen handhaven. Behalve de contributieopbrengst, zijn de inzameling van oud papier en een bescheiden sponsoring, de belangrijkste bronnen van inkomsten. UGHV mist een eigen kantine, wat voor veel verenigingen toch een belangrijke bron van inkomsten vormt. Voor UGHV vormt de oud papier inzameling de voornaamste bron van inkomsten.

We mogen wel concluderen dat UGHV een vereniging is met een eigen identiteit. Een vereniging die zeker niet topsport wil uitsluiten, maar niet ten koste van alles wil gaan beoefenen.

Sponsoren van UGHV

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Meer informatie over het privacybeleid leest u hier.