An error has occurred

Leden administratie | UGHV

Leden administratie

Iedereen kan lid worden van Handbalvereniging UGHV. De eerste vier weken zijn zelfs gratis en mocht je je willen aanmelden kun je de aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap krijgen via de trainer/coach van elk team, of downloaden van onze website

De ledenadministratie wordt verzorgd door Anne Menke. Als je je wilt aanmelden als lid kun je het aanmeldingsformulier bij haar inleveren of mailen inclusief pasfoto. Afmelden als lid van UGHV moet voor 1 juli van elk jaar. Afmelden als lid kan alleen schriftelijk of via email. Bij afmelden tijdens het bondsjaar (augustus t/m mei van ieder jaar), wordt de resterende bondscontributie die UGHV voor elk lid is verschuldigd aan het NHV, aan het lid in rekening gebracht.
Andere taken die bij de ledenadministratie horen:

 • Teamindeling (invoer in sportlink).
 • Alles wat met het beheer van de bestanden in sportlink heeft te maken.

Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient men dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie van UGHV voor 1 juli van het desbetreffende jaar. Bij afmelden tijdens het bondsjaar (augustus t/m mei van ieder jaar), wordt de resterende bondscontributie die UGHV voor elk lid is verschuldigd aan het NHV, aan het lid in rekening gebracht.

Contactpersoon:

Anne Menke
A.menke01@gmail.com
Melkvonder 1a
7071 AN Ulft
Telefoonnummer: 06-30086888

Contributie voor het seizoen 2017-2018
Bedragen zijn per kwartaal
Senioren € 62,50
Jeugdleden t/m 8 jaar € 20,50
Jeugdleden van 9 t/m 18 jaar € 41,00
Recreanten midweek € 46,50
Steunende leden € 28,50 per jaar

Aanvullende voorwaarden en verplichtingen:

 • Nieuwe jeugdspelers trainen 4 weken gratis mee en worden daarna aangemeld.
 • Traint het nieuwe lid al mee voordat de competitie is begonnen, mag deze vanaf het begin van de competitie aan wedstrijden deelnemen.
 • Begint het nieuwe lid met trainen in de maanden augustus t/m december, mag deze vanaf de 2e competitie-helft deelnemen aan wedstrijden.
 • Begint het nieuwe lid met trainen in de maanden januari t/m maart, mag deze meedoen aan toernooien na de competitie.
 • Is er voortijdig behoefte aan extra spelers in het desbetreffende team, zal er in overleg met trainer en/of coach van bovenstaande regels kunnen worden afgeweken.

Vervoer tijdens uitwedstrijden:
Ouders zijn verplicht te rijden naar uitwedstrijden.
Indeling wordt gemaakt door trainer/coach.
Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen.

Leeftijdscategorieën handbal/speeltijden
H-jeugd – onder de 7 jaar
F-jeugd – 7 en 8 jaar – 2 x 15 minuten
E-jeugd – 9 en 10 – 2 x 20 minuten
D-jeugd – 11 en 12 jaar – 2 x 20 minuten
C-jeugd – 13 en 14 jaar – 2 x 25 minuten
B-jeugd – 15 en 16 jaar – 2 x 25 minuten
A-jeugd – 17 en 18 jaar – 2 x 30 minuten
Senior – Vanaf 19 jaar – 2 x 30 minuten

Accommodatie
Alle trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal de IJsselweide te Ulft.
Adres Sporthal de IJsselweide
Industrieweg 2
7071 CK Ulft
(0315) 681 188

Adres vereniging HV UGHV
Lienke Wolters
Melkvonder 1a
7071 AN Ulft
Tel. 06-45134640
info@ughv.nl

Bestuur
Het bestuur heeft de algemene de leiding over de club. Zij zullen er alles aan doen om de vereniging vooruit te helpen en te blijven ontwikkelen zodat UGHV nog vele jaren succesvol blijft bestaan!

Jeugd2
Jeugd2 is de commissie voor en door de jeugd van UGHV. We vinden het als vereniging erg belangrijk dat de jeugd ook een stem heeft. Dat is een belangrijke reden waarom we deze commissie in het leven hebben geroepen.

Oud Papier
De oudpapiercommissie heeft als taak het hele gebeuren rond de oud papier inzameling te coördineren.

Sponsorcommisie
De sponsorcommissie heeft als taak het werven van sponsoren voor UGHV, het beheren van de website en maken van deze gids. Mocht je ideeën of toevoegingen hebben, geef dit dan gerust door!

Wedstrijdsecretariaat
Bij het wedstrijdsecretariaat behoren de navolgende taken:

 • Maken van het competitie-programma voor UGHV.
 • Opzetten van de zaaldienst indeling.
 • Verwerken en communiceren van eventuele wijzigingen in het programma.
 • Contactpersoon richting de bond m.b.t. het wedstrijdwezen.

Contactpersoon:
Mirjam Gerritsen
mgerritsen2@hetnet.nl
+31630189405

WJZ
WJZ is de afkorting voor Werkgroep Jeugd Zaken en is al jarenlang een begrip binnen de organisatie van UGHV. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor alle jeugdteams van UGHV. Je kunt ons bereiken via het algemene email adres wjz@ughv.nl. De taken van de WJZ zijn:

 • Ledenwerving.
 • Het organiseren van activiteiten voor de jeugd.
 • Contactpersonen aanstellen voor de diverse jeugdteams. Bij deze contactpersonen kunnen de kinderen of ouders terecht voor problemen die niet binnen het team opgelost kunnen worden.
 • Verzamelen van toernooien en de distributie hiervan naar de trainers/coaches.

WTZ
De WTZ voert het technisch beleid uit van UGHV. De taken van de WTZ zijn onder meer:

 • Aanstellen van trainers.
 • Opstellen, uitvoeren en bewaken van het technisch beleidsplan.
 • Ondersteuning bieden aan trainers.
 • Verzorgen van scholingsbijeenkomsten aan trainers/coaches.
 • Zorg voor materialen en zaalruimte.
 • Inhuren van zaaluren voor competitie en oefenprogramma.
 • Opstellen oefenprogramma (raamwerk) inclusief indeling zaaldiensten.
 • In overleg met trainers/coaches indelen van de teams.
 • Opgave teams zaalcompetitie bij de NHV.
 • In overleg met trainers/coaches indelen van zaaluren.
 • In overleg met trainers/coaches benaderen van nieuwe trainers/coaches.

Sponsoren van UGHV

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Meer informatie over het privacybeleid leest u hier.