Skip to content
UGHV Ulftse Gecombineerde Handbal Vereniging

Het UGHV magazine komt eenmaal per seizoen uit.

Wat ga je als redactielid doen:
Samen met de overige vrijwilligers ga je zorgdragen voor het samenstellen van het magazine. Je bedenkt de coverfoto die op de voorkant van het magazine komt. Je gaat samen met elkaar brainstormen wat voor artikelen je in het magazine wil gaan plaatsen. Bijvoorbeeld een interview met een sponsor, of je zet een vrijwilliger in het voetlicht. Ook zorg je ervoor dat er van elk team een foto komt en van de heren en de dames 1 ook een pasfoto.
Nadat jullie het eens zijn geworden over de artikelen, stel je met elkaar vast wanneer je de gids klaar wil hebben en daarmee dus ook een deadline wanneer alles binnen moet zijn, om het magazine op tijd uit te laten komen. Doelstelling is het magazine te laten verschijnen aan het begin van het jaar
Deze deadline geef je ook door aan de sponsorcommissie, daar zij er voor zorg dragen dat er advertenties in het magazine komen. Nadat alle artikelen en advertenties binnen zijn, zorgen jullie ervoor dat het magazine opgemaakt wordt en naar de drukkerij wordt gestuurd.
Als het magazine gedrukt is, plannen jullie wanneer het magazine officieel wordt gepresenteerd aan de leden.
De redactie is ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het magazine onder de leden. De sponsorcommissie draagt zorgt voor verspreiding van het magazine onder de sponsoren.

Back To Top