Skip to content
UGHV Ulftse Gecombineerde Handbal Vereniging

Notulen Algemene Ledenvergadering

In 2020 is er geen jaarvergadering bij UGHV gehouden, helaas zal ook in 2021 door de Corona het niet mogelijk zijn om een ledenvergadering te houden.

Bijgevoegd daarom nog de notulen van de ledenvergadering van 2019. Klik op de volgende link om de notulen te downloaden:

Notulen ledenvergadering 2019

Back To Top