Skip to content
UGHV Ulftse Gecombineerde Handbal Vereniging

UGHV naar het einde van de lockdown

Er is licht aan het einde van de sportieve tunnel. Hoewel de geleerden het er niet altijd over eens zijn, lijkt het erop dat we ergens deze zomer weer samen kunnen sporten. Lukt het niet deze zomer dan zeker in dit najaar! Na anderhalf jaar kunnen we dan elkaar weer ontmoeten. Dus ik wens u allen nog enig doorzettingsvermogen om deze laatste maanden te doorstaan. Maar ik wil al wel zeggen dat onze leden hebben aangetoond een echt UGHV-hart te hebben. Daarvoor mijn complimenten!

Daarom wordt er binnenkort, samen met het UGHV-magazine, een presentje bezorgd bij alle leden van UGHV. Dit als dank voor het het geduld en het vertrouwen in ons.

Onze jaarlijkse jaarvergadering, normaal in maart, is ook dit jaar niet gehouden. De begroting voor 2021 en het exploitatieoverzicht van 2020 zijn gereed en worden binnenkort door de kascommissie gecontroleerd. Zodra het verslag van de kascommissie beschikbaar is, komt de begroting samen met dit verslag beschikbaar voor onze leden en kan desgevraagd worden ingezien.

In het bestuur hebben we gesproken over de mogelijkheden om onze leden ook financieel enigszins te compenseren voor alle uren dat we geen handbalactiviteiten konden aanbieden. Daarom heeft het bestuur besloten om de contributie voor alle spelende leden in het derde kwartaal van 2021 niet te innen. En tevens is besloten om de contributie in 2021 niet te verhogen.

Al met al toch positieve ontwikkelingen. Laten we hopen dat we elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten. En opnieuw de oproep: ”Heb je op dit moment een brandende vraag, een goede tip of is er iets anders waarbij UGHV je kan helpen, schroom niet om contact op te nemen met mij of met één van onze bestuursleden!”.

Tot gauw!

Martien Tomberg

Voorzitter

Back To Top